Όροι χρήσης

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα petkitchen.gr. Το petkitchen.gr με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ» και με έδρα την οδό Σαλαμίνος 56, Καλλιθέα, διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση petkitchen.gr. Στο εξής η επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ» θα αναφέρεται ως Petkitchen. Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε το e-shop μας, διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας ή και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος , αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του συγκεκριμένου e-shop και της ιστοσελίδας. Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

1. Γενικοί όροι

Το petkitchen.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι Όροι θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και θα θεωρούνται δεσμευτικοί για συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μετά την δημοσίευση. Η τυχόν μη εγκυρότητα κάποιου εκ των όρων δεν καταργεί την εγκυρότητα του συνόλου αυτών. Παραγγελίες προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος γίνονται δεκτές μόνο για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα παραγγελίας πιστοποιείτε ότι είστε ενήλικας και έχετε το δικαίωμα. Το petkitchen.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιλαμβάνει στην ιστοσελίδα του όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στη ιστοσελίδα καθώς και αν οι απεικονίσεις και περιγραφές των προϊόντων είναι ακριβείς και πλήρεις. Επίσης δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας. Είστε υπεύθυνοι για να προστατέψετε το σύστημα σας. Η ιστοσελίδα petkitchen.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει σε μας. Ομοίως, πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται, για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, δεν σημαίνει ότι η εταιρεία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα
  1. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και το λογότυπο petkitchen.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.
3. H παραγγελία

Η παραγγελία αποτελεί υποβολή πρότασης προς το Petkitchen για την αγορά των προϊόντων που περιέχονται στην παραγγελία. Η σύμβαση πώλησης προϊόντων καταρτίζεται μεταξύ του Petkitchen & υμών

Η παραγγελία μέσω e-shop ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994:

· Η διαδικασία παραγγελίας γίνεται με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

· Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ.

· Οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε ευρώ (€).

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σας είναι σωστά: πλήρες όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, απαιτήσεις παράδοσης κοκ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την σωστή παράδοση, εάν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία σας.

4. Πολιτική Επιστροφών / διαχείριση Παραπόνων

Σε περίπτωση που έχετε παραλάβει κατ’ οποιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένο κάποιο από τα προϊόντα μας, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης με πλήρη επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του αλλοιωμένου προϊόντος με νέο, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Βασική προϋπόθεση η έγκαιρη ενημέρωσή μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (που θα συμπεριλαμβάνει φωτογραφία του αλλοιωμένου προϊόντος). Σε τέτοια περίπτωση, η επιστροφή γίνεται δεκτή μόνο με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των αλλοιωμένων προϊόντων. Εάν δεν μας ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας, θεωρούμε ότι τα προϊόντα ήταν κατάλληλα και έγιναν ρητά και ανεπιφύλακτα αποδεκτά από εσάς.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης των υπηρεσιών επιθυμεί να υποβάλλει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας μπορεί να επικοινωνεί με την PetKitchen είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@petkitchen.gr είτε με επιστολή στην κατωτέρω διεύθυνση

5. Ακύρωση παραγγελίας / Υπαναχώρηση

Το petkitchen.gr σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αρνηθεί να προχωρήσει στην διαδικασία αποστολής μιας παραγγελίας, υπό τον όρο της πλήρους επιστροφής του ποσού που τυχόν πληρώθηκε. Επιπλέον ο πελάτης έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του οποιαδήποτε στιγμή, έως και 24ώρες μετά την τοποθέτηση της, αλλά όχι μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος και σίγουρα όχι σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί προς παράδοση.

6. Παραδόσεις

Οι παραδόσεις των προϊόντων μας γίνονται:

· μόνο στην Αττική

· στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν συνεννόησης

· καθημερινές εκτός Σαββάτου, Κυριακής & αργιών

Όταν ετοιμαστεί η παραγγελία σας, χρειάζονται 2-4 ημέρες από την παραγγελία έως την παράδοση.

7. Tρόποι πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής που διαθέτουμε είναι οι παρακάτω:

· Με χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας (σε ασφαλές περιβάλλον τράπεζας)

· Με Τραπεζική Κατάθεση (έμβασμα) στην Τράπεζα Πειραιώς στο IBAN GR4501720370005037075277601. Ώς αιτιολογία κατάθεσης βάζετε πάντα τον αριθμό της παραγγελίας σας και το ονοματεπώνυμό σας.

· Με Αντικαταβολή (πληρωμή κατά την παράδοση με μετρητά)

· Μέσω Paypal (με επιπλέον χρέωση 0,35€ ως προμήθεια Paypal)

8. Ειδικές συνθήκες / περιορισμός ευθύνης

Εάν το κατοικίδιό σας έχει ιατρική πάθηση που έχει διαγνωστεί από κτηνίατρο, θα πρέπει να ελέγξετε με τον κτηνίατρό σας τις συνταγές που θα πρέπει να επιλέξετε. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση ιατρικής ή άλλης πάθησης που πιθανόν προϋπάρχει έστω και αδιάγνωστη, ή προέλθει από μη ενδεδειγμένη χρήση των προϊόντων μας, ή από τυχόν αλλοίωση, η οποία επήλθε από κακή χρήση ή λανθασμένη συντήρηση ή γενικά κακή πρακτική στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων ή άλλη, από την πλευρά του πελάτη και μετά από την παραλαβή των προϊόντων μας στις ενδεδειγμένες συνθήκες. Η σωστή συντήρηση και διατήρηση των προϊόντων μας είναι από εκεί και πέρα ευθύνη του πελάτη και ιδιοκτήτη του κατοικίδιου.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Το Petkitchen, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την εταιρία και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

Κατά τα λοιπά η εταιρία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών.

Η παρούσα ιστοσελίδα www.petkitchen.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος») σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του Δικτυακού της Τόπου και ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Με την παρούσα πολιτική θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του Δικτυακού Τόπου (στο εξής «επισκέπτες» ή «εσείς») με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 είναι το «PetKitchen», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Σαλαμίνος 56, 176 76 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σπύρο Νικολάου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 957 7951 και το e-mail στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε το info@petkitchen.gr.

 

2. Για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

 

Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα κατά την εγγραφή σας στον Δικτυακό μας Τόπο.

Τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας σε αυτήν την περίπτωση είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε αποδεχόμενοι την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε τα δεδομένα σας στo www.petkitchen.gr, όμως σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος .

 

3. Πώς και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας

Η εταιρεία μας φροντίζει να παρέχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή ανά πάσα στιγμή. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητή της εταιρείας εντός της ΕΕ για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάλογα με τον σκοπό κάθε επεξεργασίας.

 

4. Σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο αποδέκτη, πέραν των υπαλλήλων ή/και εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας μας που είναι αναγκαίο να έρχονται σε επαφή με τέτοιου είδους δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών τους (επικοινωνία, τεχνική υποστήριξη κ.λπ.). Όλοι οι συνεργάτες μας οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα δεδομένα δεσμεύονται από συμβάσεις εμπιστευτικότητας και τήρησης της ακεραιότητας τους.

 

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας

Για το χρονικό διάστημα που τηρούμε τα δεδομένα σας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς επίσης να τα διορθώσετε, να τα διαγράψετε, να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο βαθμό που οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιτήματα μπορεί να ικανοποιηθεί και δεν εμποδίζεται από νόμιμες υποχρεώσεις. Στην περίπτωση υποβολής της φόρμας επικοινωνίας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για το μέλλον, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας.

 

6. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ή για να προσαρμόσουμε την Πολιτική μας στην παροχή νέων υπηρεσιών. Αναφορικά με τα δεδομένα σας, θα ισχύει η πολιτική που είναι αναρτημένη κατά τη στιγμή της επίσκεψής σας στον Δικτυακό μας Τόπο. Εάν οι αλλαγές της πολιτικής μας σας επηρεάζουν, διότι έχετε επισκεφθεί το Δικτυακό μας Τόπο σε χρόνο προγενέστερο των αλλαγών αυτών και τα δεδομένα σας τηρούνται ακόμη, θα ειδοποιηθείτε σχετικά και θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας e-mail στην διεύθυνση info@petkitchen.gr.

10. Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και χρήση SSL πρωτοκόλλου

Όλες οι πληροφορίες που ανταλάσσονται με την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος διεκπεραιώνονται με χρήση SSL της "Let's Encrypt" και κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Eurobank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL).

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού

11. Όροι και μεταβολές

Το PetKitchen διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Κάθε χρήστης υπάγεται στους όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές και Όρους Συναλλαγών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής παραγγελίας υπηρεσιών, εκτός αν οι αλλαγές που αναφέρονται ανωτέρω απαιτούνται με βάση νομοθετική ρύθμιση ή επιβάλλονται από κυβερνητική αρχή (οπότε σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές ενδέχεται να καταλαμβάνουν και παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά δεν έχουν εκτελεστεί).

Οποιαδήποτε διάταξη των όρων χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του petkitchen.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και από Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Επικοινωνία

Δεν μπορείς να βρείς αυτό που ψάχνεις;

Είμαστε διαθέσιμοι στα:

info@petkitchen.gr
210-957-7591

Ώρες λειτουργίας

Δευ-Παρ: 8πμ - 6μμ

Σαβ: 9πμ - 2μμ

Υποστηριζόμενες κάρτες